Zapraszamy serdecznie do udziału w VI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej

CZYSTA WODA. ASPEKTY PODSTAWOWE, STOSOWANE I PRZEMYSŁOWE

 

14-15 Listopad 2019 roku, m. Kijów, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Igor Sikorsky Kijowski Politechniczny Instytut” 

Zaopatrzenie przemysłu oraz ludności w wodę o odpowiedniej jakości jest podstawą harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Zagadnienia te nabierają większej wagi wraz z rosnącym poziomem degradacji naturalnych zbiorników wodnych oraz wód podziemnych, w wyniku postępującej antropopresji na środowisko przyrodnicze. Stąd też międzynarodowa współpraca w dziedzinie nauki i edukacji, rozwoju i doskonalenia zasad i mechanizmów kompleksowego podejścia do ochrony wód odgrywają ważną rolę w rozwiązaniu tego typu problemów. VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Czysta Woda” skierowana jest do osób, prowadzących badania w obszarze tematycznie związanym z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków oraz racjonalnym wykorzystaniem zasobów wodnych.

ORGANIZATORAMI KONFERENCJI SĄ:

  • Polska Akademia Nauk – Przedstawicielstwo PAN w Kijowie, Ukraina;
  • Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Igor Sikorsky Kijowski Politechniczny Instytut”;
  • Narodowa Akademia Nauk Ukrainy;
  • Politechnika Lubelska, Polska;
  • Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, Polska;
  • LLC Technologie Natury, Ukraina;
  • Katedra UNESCO Wyższego Wykształcenia Technicznego, Stosowanej Analizy Systemowej i Informatyki w NTUU „KPI” oraz Instytut Stosowanej Analizy Systemowej, Kijów, Ukraina;
  • Park Nauki “Kyivska Polytechnica”, Ukraina;
  • Centrum Ukraińsko-Polskie w NTUU „KPI”, Ukraina.

logos4444