Poprzednia konferencja 2013 “TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA WODY – ASPEKTY TECHNICZNE, BIOLOGICZNE I ŚRODOWISKOWE”

Elektroniczną wersję książka abstraktów
(PDF, 4.42 Mb)

Photos from conference are available for downloading!

  • Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków: doświadczenia eksploatacyjne i badania naukowe, tendencje i perspektywy rozwoju.
  • Techniczne aspekty funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę.
  • Biologia osadu czynnego i błony biologicznej.
  • Metody oraz technologie otrzymywania energii oraz nośników energii ze ścieków i osadów.
  • Unieszkodliwianie i utylizacja osadów.