Poprzednia konferencja 2014 “CZYSTA WODA. ASPEKTY PODSTAWOWE, STOSOWANE I PRZEMYSŁOWE”

Książka abstraktów dostępny jest tutaj:
<Pobierz (PDF, 34.3 Mb)>
Zdjęcia z konferencji są dostępne do oglądania:
<Zobacz>

  • Podstawowe właściwości wody.
  • Technologie obróbki wody pitnej i przemysłowej. Badania naukowe, wprowadzanie nowych procesów i wyposażenia oraz doświadczenia operacyjne. Techniczne aspekty zaopatrzenia w wodę.
  • Systemy obiegu wody w przemyśle, energetyce i usługach komunalnych. Technologiczne i organizacyjne uwarunkowania oszczędnej gospodarki zasobami wody.
  • Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Usuwanie zabarwiania ścieków oraz zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Odwodnienie i zagospodarowanie osadów.
  • Biologiczne i biochemiczne aspekty oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Obróbka i zagospodarowanie osadu czynnego i opadów.
  • Wpływ ścieków na środowisko. Ocena szkodliwego wpływu ścieków na naturalne zbiorniki wodne. Pomiar obciążenia antropogenicznego ekosystemów wodnych. Monitorowanie i prognozowanie stanu naturalnych zbiorników wodnych w ramach intensywnego zużycia wody.