Informacje dla uczestników

Wyróżnione prace zostaną rekomendowane do publikacji w czołowych czasopismach Ukrainy i Polski.

Streszczenia wystąpień konferencyjnych zostaną opublikowane w księdze konferencyjnej.

Udział pełny możliwy w formie prezentacji multimedialnej lub plakatu posterowego.

Czas trwania sprawozdania z sesji – 10 min.

Termin rejestracji na stronie internetowej konferencji – 9 Wrzesień 2019.

Prace powinny być składane i opłaty należy przesłać do 28 października 2019.reszczenia w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim lub angielskim.

Wytyczne odnośnie przygotowania plakatów posterowych

  • Plakat posterowy – format A1.
  • Wskazane przegotowanie posterów w języku angielskim. Można również przygotować poster w języku ukraińskim, polskim lub rosyjskim, przy czym należy w takim wypadku dodać streszczenie w języku angielskim.

Współpracujące czasopisma naukowe:

  • Czasopismo naukowe i techniczne “Woda i technologie oczyszczania wody”
  • Czasopismo naukowe i techniczne “Ecological Chemistry and Engineering S”
  • Czasopismo naukowe i techniczne “Ecological Chemistry and Engineering A”
  • Czasopismo naukowe “Chemia-Dydaktyka-Ekologia Metrologia”

logos333333353