Komitet organizacyjny

Przewodniczącykomitetu naukowego:

Akademik NAS Ukrainy, profesor, d.t.n., M.ZgurovskyrektorNarodowegoUniwersytetu Technicznego Ukrainy „KPI” wKijowie.

 Przewodniczący komitetu naukowego:

Prof. dr hab. H. Sobczuk – dyrektor stacji naukowej PAN w Kijowiе.

Vice-przewodniczący komitetu naukowego:

Sekcja 1. Prof., d.t.n. I. Astrelin – Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej NTUU „KPI”;

Sekcja 2. Prof. d.t.n.M.GomelyaKierownik KatedryEkologiiRoślini TechnologiiPolimerównaWydzialeInżynieriiChemicznejNTUU „KPI”;

Sekcja 3. Prof., d.ch.n. Ye. Kuzminskiy – Kierownik Katedry Ecobiotechnology i Bioenergetyki Wydziału Biotechnologii i Biotechnics NTUU “KPI”.

Członkowie Komitetu Naukowego ze strony polskiej:

Prof. dr hab. W. Stępniewski – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, Kierownik Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków

Prof. dr hab. inż. M. Wacławek – Kierownik Zakładu Badań Fizykochemicznych Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. inż. W. WacławekProfesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący Towarzystwa Chemii i Inżynierii Ekologicznej

Prof. dr hab. inż. M. Hirol – Profesor Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej / Profesor Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Przyrody w Równem, Ukraina

Prof. PL dr hab. inż. B. Kowalska – Profesor PL Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

Prof. PL dr hab. inż. D. Kowalski – Profesor PL Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

Prof. IA PAN dr hab. A. Bieganowski– Kierownik Zakładu Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Lublin

Prof. PL dr hab. inż. J. CzerwińskiProfesor Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

Dr hab. M. RajfurAdiunkt Zakładu Badań Fizykochemicznych Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski

Dr inż. G. Łagód – Adiunkt Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

Członkowie komitetu naukowego ze strony ukraińskiej:

Prof., d.b.n. O. Dugan – Dziekan Wydziału Biotechnologii i Biotechniki NTUU „KPI”

Prof., d.t.n. Ye. Panov – Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej NTUU „KPI”

Prof., d.ch.n. B. Kornolovych,Corr. NAS UkrainyKierownik Zakładu w Instytucie Sorpcji i Problemów Endoekologii NAN Ukrainy

Prof., d.ch.n. N. Meshkovа-Klimenko – Wicedyrektor ds. Nauki Instytutu Chemii Koloidów i Chemii Wody im. A. Dumańskiego NAN Ukrainy

Prof., d.t.n.,Corr. NAS Ukrainy G. Lysychenko – Dyrektor Instytutu Geochemii Środowiska NAN Ukrainy

Prof., d.ch.n., Acad. NAS UkrainyО. Cartel Dyrektor O.O. Chuiko Instytut Chemii Powierzchni NAN Ukrainy

Prof., d.t.n. T. Mitchenko – KierownikLaboratorium BadawczegoSorpcjii Wymiany Jonowejna WydzialeTechnologii Chemicznej,NTUU„KPI”

Prof., d.t.n. L. Sablyi – Profesor Katedry Ekobiotechnologii i Bioenergetyki NTUU „KPI”

Dr inż, d.ch.n. V. BarbashZastępca Prorektora ds. Badań i Pracy NTUU „KPI”

Prof., d.t.n. S. Shukayev SekretarzNaukowywKatedrze UNESCOWyższego Wykształcenia Technicznego, Stosowanej Analizy Systemowej i Informatyki w NTUU „KPI”

V. Hnat Dyrektor Generalny Parku Nauki “Kyivska Polytechnika”.

Prof. Akademii Nauk Ukrainy.V. Romanenko – Dyrektor Instytutu Hydrobiologii NAN Ukrainy.