Przygotowanie streszczeń

Termin rejestracji na stronie internetowej konferencji –  9 Wrzesień 2019.

Prace powinny być składane i opłaty należy przesłać do 28 października 2019.

Streszczenia mogą być składane w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim lub angielskim, składające się z nie więcej niż 3 stron formatu A4 w wariancie elektronicznym, i powinny być przesyłane na następujący adres email: kpi_wtwst@ukr.net

Wytyczne dla streszczeń:

TYTUŁ – czcionka Times New Roman, 12 pkt, pogrubiony, wyśrodkowany, kapitaliki

Pierwsze litery imienia/imion autora, nazwisko (podobnie współautorów), czcionka Times New Roman, 12, pogrubienie, kursywa, wyśrodkowanie

Instytucja, miasto, kraj, adres e-mail  - czcionka Times New Roman 12, kursywa, wyśrodkowanie

Tekst – czcionka Times New Roman, 12, interlinia pojedyncza, wyjustowanie – wcięcie akapitu 1 cm, ustawienia marginesów: góra, dół, prawy – 20 mm, lewy – 25 mm.

Nazwa pliku powinna być nazwiskiem pierwszego autora streszczenia, napisana alfabetem łacińskim (Doc,. Docx,. Rar).