Komitet naukowy

Przewodniczący komitetu naukowego stronie polskiej:

Prof. dr hab. H. Sobczuk – Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Kijowiе.

Przewodniczący komitetu naukowego strony ukraińskiej:

Prof. d.t.n. M. Ilchenko – Prorektor ds. Nauki  NTUU “KPI”.

Współprzewodniczący  strony ukraińskiej:

Prof. d.t.n. Y. Kuzminskiy – Kierownik katedry ekobiotechnologii i bioenergetyki NTUU „KPI”.

Członkowie Komitetu Naukowego ze strony polskiej:

Prof. dr hab. inż. J. Ozonek – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, Kierownik Zakładu Zaawansowanych Technik Utleniania
Prof. dr hab. L. Pawłowski – Dyrektor Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. inż. W. Wacławek – Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący Towarzystwa Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Prof. dr hab. inż. M. Wacławek – Kierownik Zakładu Badań Fizykochemicznych Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. inż. M. Hirol – Profesor Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej / Profesor Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Przyrody w Równem, Ukraina
Prof. PL dr hab. inż. B. Kowalska – Profesor PL Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Prof. PL dr hab. inż. D. Kowalski – Profesor PL Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Prof. IA PAN dr hab. A. Bieganowski – Kierownik Zakładu Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Lublin
Dr inż. G. Łagód – Adiunkt Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Dr M. Rajfur Adiunkt Zakładu Badań Fizykochemicznych Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski

Członkowie komitetu naukowego ze strony ukraińskiej:

Prof.,d.t.n. I. Astrelin  – Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej NTU “KPI”
Prof., d.b.n. O. Dugan – Dziekan wydziału biotechnologii i biotechniki NTUU „KPI”
Prof., d.ch.n.  N. Meshkova-Klimenko – Wicedyrektor ds. Nauki Instytutu chemii koloidów i chemii wody im. A. Dumańskiego NAN Ukrainy
Prof., d.b.n. P. Gwozdjak – Główny naukowy współpracownik Instytutu chemii koloidów i chemii wody im. A. Dumańskiego NAN Ukrainy
Prof., d.ch.n. M. Gomelja – Kierownik katedry ekologii i technologii roślinnych polimerów NTUU „KPI”
Prof., d.t.n. A. Zapolzkiy – Profesor Monitoringu Środowiska Departamentu Środowiska Żytomierz Narodowy agroekologicznych University
Prof., d.t.n. L. Sablyi – Profesor katedry ekobiotechnologii i Bioenergetyki NTUU „KPI”
Prof., d.b.n. I. Akimov – dyrektor Instytutu zoologii im. I.I. Schmalhausena Akademii Nauk Ukrainy, kerownik wydziaalu akarologii
Prof., d.b.n. I. Dovgal – Wicedyrektor ds. Nauki Instytutu Zoologii im. I.I. Schmalchausena Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, kierownik wydziału fauny i systematyki bezkręgowców
Prof., d.p.n. A. Sbrujewa – Prorektor ds. Nauki Sumskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. S. Makarenki
M. Tomaсhin – Dyrektor Departamentu Ochrony Zasobów Naturalnych Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy
W. Czernienko – Główny Specjalista Państwowej Agencji Inwestycji Ekologicznych Ukrainy
Prof. d.ch.n. V. Maksin – dyrektor Instytutu Badań Naukowych Nauk Przyrodniczych i sztuk wyzwolonych z National University of Life i Nauki Środowiska Ukrainy
Prof., d.t.n. E.Voloshkina – kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, dziekan wydziału sanitarno-techniczny, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury
Prof., d.t.n. A.Krawczuk – kierownik Katedry Wodociągów i Kanalizacji, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury
Prof., d.ch.n. V. Czumak – Kierownik katedry Chemii i Technologii Chemicznej Narodowego Uniwersytety Lotniczego
k.b.n. V. Kharchenko – Wicedyrektor ds. Nauki Instytutu Zoologii im. I.I. Schmalchausena Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, prowadzący naukowy pracownik Wydziału Parazytologii
Doc., k.ch.n. B. Hołub – docent katedry ekobiotechnologii i bioenergetyki NTUU „KPI”
Doc., k.b.n. R. Babko – Starszy Pracownik Naukowy Instytutu Zoologii im. I.I. Schmalchausena Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
k.b.n. O. Sytnik – docent katedry ekobiotechnologii i bioenergetyki NTUU „KPI”